Therapia

Анемія

І.О. Родіонова, канд. мед. наук, О.Ю. Губська, д-р мед. наук, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Інститут післядипломної освіти

Останніми роками в Україні та у світі в цілому відзначено посилення негативного впливу чинників навколишнього середовища на організм людини, внаслідок чого перш за все страждає кровотворна система. Натепер перебіг та клі нічна картина деяких захворювань системи крові змінилися. Виникли нові проблеми щодо питань етіології, методів діагностики та принципів лікування хворих з анемією, що потребують вирішення як у науковому, так і в практичному плані.

Анемія (малокрів'я) — патологічний стан організму або клініко-гематологічний синдром, що характеризується зниженням рівня гемоглобіну та/або зменшенням кількості еритроцитів в одиниці об'єму крові. В клінічній практиці найбільш поширеною є класифікація анемій за Л.І. Ідельсон.

Класифікація анемій (за Ідельсон Л.І., 1989)

1. Анемії, пов'язані з крововтратою:

1.1. Гостра постгеморагічна анемія.

Хронічна постгеморагічна анемія.

Анемії, пов'язані з порушенням кровотворення:

2.1. Залізодефіцитні анемії.

2.2. Анемії, пов'язані з перерозподілом заліза.

2.3. Анемії, пов'язані з порушенням синтезу порфіринів.

2.4. Анемії, пов'язані з порушенням синтезу ДНК та РНК (мегалобластні).

2.5. Анемії, пов'язані з пригніченням проліферації клітин кісткового мозку (КМ).

2.6. Анемії, пов'язані із заміщенням КМ пухлинним процесом.

Анемії, пов'язані з порушенням продукції еритропоетину (ЕПО) або появою інгібіторів ЕПО.

Гемолітичні анемії:

3.1. Спадкові гемолітичні анемії:

3.1.1. Анемії, пов'язані з порушенням мембрани еритроцитів.

3.1.2. Анемії, пов'язані з порушенням активності ферментів еритроцитів.

3.1.3. Анемії, пов'язані з порушенням структури або синтезу гемоглобіну.

3.2. Набуті гемолітичні анемії:

3.2.1. Анемії, пов'язані з дією антитіл (ізоімунні, трансімунні, гетероімунні та аутоімунні).

3.2.2. Анемії, пов'язані зі зміною структури мембрани і обумовлені соматичною мутацією.

3.2.3. Анемії, пов'язані з механічним руйнуванням еритроцитів.

3.2.4. Анемії, обумовлені хімічним ураженням еритроцитів.

3.2.5. Анемії, обумовлені руйнуванням еритроцитів паразитами.

3.2.6. Анемії, обумовлені дефіцитом вітамінів.

Класифікація анемій за ступенем важкості:

Легкий ступінь: рівень гемоглобіну 110–90 г/л, кількість еритроцитів — 3,5–3·1012/л.

Середній ступінь: рівень гемоглобіну 89–70 г/л, кількість еритроцитів — 2,9–2,5·1012/л.

Важкий ступінь: рівень гемоглобіну нижче 70 г/л, кількість еритроцитів — нижче 2,5·1012/л.

Нормальні показники червоної крові представлені в таблиці.

Залізодефіцитні анемії (ЗДА)

ЗДА — поширений стан, що характеризується зменшенням кількості заліза в організмі (в крові, КМ та депо), за якого порушується синтез гема та білків, що містять залізо (міоглобін, цитохром, феритин, трансферин).

(...)

Полностью статью читайте в печатной версии журнала

 

Для оформления редакционной подписки на журнал Therapia вы можте самостоятельно скачать,  заполнить, оплатить и выслать нам купон-заказ и квитанцию (АКЦИЯ!)

а можете позвонить или написать в наш отдел подписки:

Виктория Мартыненко, Инна Дмитриева тел.: +38 (044) 498-06-73,

e-mail: trade@umb.com.ua,  dmitrieva@umb.com.ua