Therapia


№4 (119) 2017

Огляд літератури

Г.А. Соловьева

Описание статьи

Окончание. Начало см. в «Therapia» 2017, №3 (118), с. 12–14.

Г.А. Соловьева, д-р. мед. наук, Универсальная клиника «Оберіг», Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Статья редакционного консультанта

Рабочая группа Маастрихтского консенсуса V рассмотрела новые данные, относящиеся к инфекции Helicobacter pylori (НР), по пяти направлениям:

Показания/Ассоциации.

Диагностика.

Лечение.

Профилактика/Общественное здоровье.

НР и микробиота желудка.

Лекція

Л.Л. Сидорова

Описание статьи

Л.Л. Сидорова, канд. мед. наук, Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» МО Украины

Статья научного редактора

Доказательная медицина требует от вас, чтобы вы не только читали нужные материалы в нужное время, но и изменили свои практики (и, что зачастую особенно трудно — изменили практики других людей) в свете того, что вы обнаружили1

T. Greenhalgh

Діагностичний практикум

О.К. Форманчук

Описание статьи

О.К. Форманчук, канд. мед. наук, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Покращання стану здоров'я людини є одним з головних соціальних завдань [4]. Його вирішення потребує нової систематики захворювань і створення медицини, що враховує їхні причини і стан здоров'я хворого [46]. Задекларовано перехід від реактивної медицини, яка починається з лікування хворого, до так званої 4Р-медицини — медицини передбачуваної (predictive), профілактичної (preventive), персоналізованої (personalized) та особистої участі пацієнта (participatory) [30]. 4Р-медицина передбачає реалізацію нових технологічних рішень на базі інформаційних технологій, автоматизації тестування, клітинних, імунних і регенеративних технологій, з урахуванням індивідуальних особливостей організму суб'єкта і ризиків розвитку захворювань, а також інноваційної фармації [48].

Складний випадок

Д.Д. Третяк, І.В. Хоменко, Є.Л. Семенець, Н.М. Сидорова

Описание статьи

Д.Д. Третяк, І.В. Хоменко, Є.Л. Семенець, Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України, Н.М. Сидорова, канд. мед. наук, Українська військово-медична академія

Хворий В., 66 років, пенсіонер МО України, був госпіталізований до клініки загальної терапії Національного військовомедичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» 26 травня 2016 р. зі скаргами на періодичний біль у поперековій ділянці, відчуття оніміння та періодичні судоми у нижніх кінцівках.

Вважав себе практично здоровим. Не курив, алкогольними напоями не зловживав. З приводу хронічних хвороб до лікаря не звертався. Різкий біль у поперековій ділянці без видимої причини вперше виник за 2 міс до госпіталізації. Травму заперечує. Самостійно приймав протизапальні нестероїдні препарати, які тимчасово зменшували вираженість болю. З того часу у хворого погіршився апетит, з'явилась загальна слабкість, він схуд на 10 кг.

Діагностика і лікування в таблицях

Описание статьи

Медикаментозна алергія (МА) — патологічна реакція на лікарські засоби (ЛЗ), в основі якої лежать імунологічні механізми [1].

Сьогодні в Україні не існує спеціальної системи реєстрації МА та точної інформації щодо кількості реакцій гіперчутливості до ЛЗ, а також типів реакцій та їхніх наслідків. Крім того, відсутні дані щодо ефективності їхнього лікування як на госпітальному, так і на амбулаторному етапі [1].

Ведення пацієнтів з МА регламентує Наказ МОЗ України «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію» від 30 грудня 2015 р. № 916 (рамки 1–4).

Пам'ятка для хворого

Описание статьи
Эпилепсия является одной из наиболее широко извест ных болезней, вокруг которой существует много домыслов и мифов. Интересно, что в статье, посвященной гельминтной инвазии центральной нервной системы1, сообщалось, что нейроцистицеркоз (поражение личинками широкого лентеца — Taenia solium) признан одной из основных причин вторичной эпилепсии во всем мире. Фокальные и вторично генерализованные эпилептические приступы являются типичным проявлением инфицирования Schistosoma japonicum, а распространенность эпилепсии в эндемичных по шистосомозу районах Дальневосточной Азии почти в 8 раз превышает средний показатель. В феврале 2017 г. ВОЗ опубликовала бюллетень с обновленной информацией об эпилепсии, основные данные которого с дополнениями мы предлагаем вашему вниманию.