Therapia

Роль сірковмісних амінокислот та їхніх похідних у патогенезі атеросклерозу

Т.В. Богдан, канд. мед. наук, І.О. Добровольська, Я.М. Лавор, І.Л. Моргун, Ю.В. Чередніченко, А.Ю. Яковенко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Близько 90% усiх випадкiв смертi в структурi смертностi вiд серцево-судинної патології складають ішемічна хвороба серця, мозковi iнсульти i захворювання периферичних артерiй. В основi патогенезу смертi вiд цих хвороб лежать ускладнення атеросклерозу мозкових, коронарних i периферичних артерій. Зниження смертностi i збереження працездатності можна досягти шляхом детального вивчення етіології та патогенезу атеросклерозу і попередження його прогресування. Існує думка, що вирішення даної проблеми сприятиме подовженню середньої тривалості життя людини на 7,5 року.

При атеросклеротичному ураженні відбуваються різні поєднання змін інтими артерій, що виявляються у вигляді осередкового відкладання ліпідів, складних сполук вуглеводів, елементів крові та циркулюючих продуктів, утворення сполучної тканини і відкладання кальцію.

Клінічні і біохімічні зміни, що виявляють частіше в осіб, у яких розвивається атеросклероз, аніж у популяції в цілому, отримали назву чинників ризику розвитку захворювання. Значення концепції чинників ризику розвитку атеросклерозу є важливим для практичної кардіології. Основні чинники ризику поділяють на дві категорії [1, 2]:

- на які не можна вплинути (вік, стать, спадкова схильність);

- на які можна вплинути (гіперліпідемія, артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет, куріння). До чинників, асоційованих з розвитком атеросклерозу, відносять порушення обміну сірковмісних амінокислот (САК) та їхніх похідних.

Значення амінокислот пов'язано з їхньою унікальною роллю в побудові і проміжному синтезі основних структурних компонентів клітин та реалізації через ці компоненти більшості функцій, що забезпечують взаємовідносини живих систем із навколишнім середовищем.

При атеросклерозі внаслідок змін у ліпідному, вуглеводному і білковому обміні змінюється активність реакцій біосинтезу та утилізації амінокислот, порушуються процеси енергоутворення і проміжного обміну. Останнє помітно позначається і на інших рівнях: зміні функції біологічних мембран, процесів міжклітинного перенесення і транспорту амінокислот і низки найважливіших біологічних молекул, що створює нестандартні функціональні ситуації і позначається на процесах формування самого фонду амінокислот та їхніх похідних. САК визнані одними з найпотужніших модуляторів ліпідного обміну серед амінокислот. САК справляють більший вплив на ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) та менший — на ліпопротеїни дуже низької щільності (ЛПДНЩ).

(...)

 

Полностью статью читайте в печатной версии журнала

 

Для оформления редакционной подписки на журнал Therapia вы можте самостоятельно скачать,  заполнить, оплатить и выслать нам купон-заказ и квитанцию (АКЦИЯ!)

а можете позвонить или написать в наш отдел подписки:

Инна Дмитриева тел.: +38 (044) 498-06-73,

e-mail: trade@ums.kiev.ua,  dmitrieva@umb.com.ua