Therapia

Патофізіологічні та клінічні аспекти подовженого інтервалу QT на електрокардіограмі

Т.В. Богдан, канд. мед. наук, І.О. Добровольська, Я.М. Лавор, І.Л. Моргун, Ю.В. Чередніченко, А.Ю. Яковенко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі нову рубрику «Студентський клуб». Її запровадження має на меті продемонструвати медичній спільноті України науковий потенціал тих, хто лише розпочав свій шлях до професії лікаря. Уже багато років у медичних навчальних закладах відбуваються конкурси наукових робіт серед студентів, конференції молодих вчених, запроваджено освітній рівень магістра медицини, який потребує не лише підготовки належноїроботи до захисту, але й публікацій у фахових виданнях. Редакція журналу «Therapia. Український медичний вісник» вирішила запропонувати молодим фахівцям окремий «науковий майданчик», який розкриє їх креативний потенціал, зробить публікацію помітною, дасть змогу заявити про себе, виробити навички із оформлення результатів власних досліджень та написання наукових статей. Сподіваємось, що згодом ця рубрика стане не лише постійною, але й набуде популярності середнаших читачів.

Синдром подовженого інтервалу QT (СПІ-QT) на електрокардіограмі (ЕКГ) належить до генетично детермінованого порушення ритму серця, яке супроводжується високим ризиком раптової серцевої смерті (РСС). Як для більшості первинних хвороб серця, для СПІ-QT зазвичай характерні безсимптомний перебіг та РСС. У хворих із цим синдромом можуть спостерігатися напади втрати свідомості на тлі епізодів шлуночкових аритмій, найчастіше шлуночкової тахікардії (ШТ) за типом «пірует». Часто у їхніх родичів виявляють ознаки захворювання, в тому числі синкопальні стани.

Поширеність захворювання в популяції становить близько 1:2000 новонароджених. Варто зазначити, що ці дані враховують тільки випадки «явного» збільшення тривалості інтервалу QT, виявленого за даними ЕКГ [20]. У деяких пацієнтів симптоми захворювання можуть бути відсутніми протягом усього життя і виявлятися лише у разі виникнення додаткових чинників, що спричиняють подовження інтервалу QT (наприклад, при гіпокаліємії або у разі застосування лікарських препаратів, здатних збільшувати його тривалість). Близько 21% пацієнтів з такими симптомами за відсутності лiкування помирають протягом року пiсля першого синкопального епiзоду, а смертність протягом 10 рокiв становить 50%.

Вроджений СПІ-QT генетично пов'язаний з чисельними мутаціями, що локалізуються в 6 генах переважно 3-, 7- і 11-ї хромосом (кодують калієві канали HERG, KvLQT1, калієві канали minK KCNE1, KCNE2). Проте у 5–10% носiїв генетичних дефектiв не виявляють подовження iнтервалу QT, а у близько 5% членiв сiмей пацiєнтiв з типовим СПІ-QT діагностують пароксизми життєво небезпечних полiморфних ШТ або синкопальні епізоди, які виникають за нормальної тривалості інтервалу QT.

Протягом тривалого часу вважали, що основне значення у «запуску» нападів, що призводять до РСС, має раптова виражена активація симпатоадреналової системи [7]. Напади часто розпочинаються пiсля сильного фiзичного навантаження або психоемоцiйного збудження, а також у разі дії раптового подразника (наприклад, дзвінок будильника у повнiй тиші). З огляду на це з метою запобiгання впливу «запускаючих» чинників, тригерiв життєво небезпечних аритмiй, базисними засобами лiкування при СПІ-QT є β-адреноблокатори у високих дозах, постiйне застосування яких дає змогу попереджувати синкопальнi епiзоди в 75% випадкiв. Пацiєнтам, у яких β-адреноблокатори недостатньо ефективні, проводять хiрургiчне втручання — денервацiю лiвого серцевого симпатичного ганглія [11]. Якщо аритмiя виникає на тлi вираженої брадикардiї або якщо можливiсть підвищення дози β-адреноблокаторiв обмежена внаслiдок брадикардiї, застосовують постiйну кардiостимуляцiю. П'ятирiчна смертність при застосуванні цих методiв лiкування становить менше 5%.

(...)

 

Полностью статью читайте в печатной версии журнала

 

Для оформления редакционной подписки на журнал Therapia вы можте самостоятельно скачать,  заполнить, оплатить и выслать нам купон-заказ и квитанцию (АКЦИЯ!)

а можете позвонить или написать в наш отдел подписки:

Виктория Мартыненко, Инна Дмитриева тел.: +38 (044) 498-06-73,

e-mail: trade@ums.kiev.ua,  dmitrieva@umb.com.ua