Therapia

Ведення хворих з аномальною матковою кровотечею у закладах, які надають первинну медичну допомогу (за матеріалами «Уніфікованогоклінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної(високоспеціалізованої) медичноїдопомоги. Аномальні мат

Аномальна маткова кровотеча (АМК) — це узагальнююче поняття для будь-якого відхилення менструального циклу від норми, що включає зміни регулярності і частоти менструацій, тривалості кровотечі або кількості крові, що втрачається.

 

Ведення хворих із АМК визначено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 3 квітня 2016 р. № 353 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Аномальні маткові кровотечі» (рамка 1).

Рамка 1. Організація медичної допомоги пацієнткам із АМК (адаптовано з [1])

Первинна медична допомога

Профілактика

Не доведено ефективності будь-яких методів профілактики АМК. Існують чинники ризику виникнення АМК (рамка 2). Пацієнтки, яких направляють до спеціаліста з приводу АМК, мають бути поінформовані перед консультацією.

Обов'язкові дії:

Проведення санітарно-просвітницької роботи серед громади щодо:

• дотримання засад здорового способу життя, зокрема відмови від куріння та надмірного вживання алкоголю;

• частоти та тривалості нормального менструального циклу

Діагностика

Доведена ефективність деяких лабораторних та інструментальних методів обстеження для виявлення причин АМК та визначення стратегії і тактики лікування. Відсутні докази на користь того, що визначення рівнів сироваткових гонадотропінів (фолікулостимулювального і лютеїнізувального гормону), етинілестрадіолу або прогестерону може допомогти у виборі тактики ведення пацієнток з АМК, тому рутинне застосування даних методів не рекомендовано.

Обов'язкові дії:

Детальний збір анамнезу з використанням опитувальника, який включає такі запитання:

(...)

 

1. З повним текстом можна ознайомитись на сайті Державного експертного центру МОЗ України.

Полностью статью читайте в печатной версии журнала

 

Для оформления подписки на журнал Therapia вы можте самостоятельно скачать,  заполнить, оплатить и выслать нам купон-заказ и квитанцию

а можете позвонить или написать в наш отдел подписки:

Виктория Мартыненко, Инна Дмитриева тел.: +38 (044) 498-06-73,

e-mail: trade@ums.kiev.ua,  dmitrieva@umb.com.ua