Therapia

Стабільна стенокардія

Хворий віком 54 роки скаржиться на напади загрудинного болю, що носить стискаючий характер та іррадіює під лопатку. Біль виникає після швидкої ходи на відстань більше 200 м або підйому на два поверхи і минає самостійно після припинення навантаження. Напади загрудинного болю турбують хворого упродовж 3 років, змін характеру болю або його тривалості не відзначав.

За даними випадкового вимірювання артеріального тиску (АТ) підвищення його рівня більше 130/80 мм рт. ст. не виявлено. Під час значного фізичного навантаження хворий відзначав задишку.

Зріст 178 см, маса тіла 98 кг, індекс маси тіла (ІМТ) 30 кг/м2.

Пульс 80 за 1 хв, ритмічний, АТ 120/80 мм рт. ст.

На електрокардіограмі (ЕКГ): ритм синусовий, правильний, помірно виражені дифузні зміни міокарда.

Результати ехокардіографічного дослідження (ехоКГ): діаметр аорти на рівні синусів 3,6 см. Ліве передсердя 3,8 см, правий шлуночок 2,6 см. Товщина задньої стінки лівого шлуночка (ЛШ) 1 см, товщина міжшлуночкової перегородки 1 см. Кінцево діастолічний об'єм ЛШ 142 мл, кінцево-систолічний об'єм ЛШ 51 мл, фракція викиду ЛШ 64%. Результати біохімічного аналізу крові: загальний холестерол (ХС) 6,4 ммоль/л, ХС ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) 0,8 ммоль/л, ХС ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) 3,8 ммоль/л.

Запитання:

1. Сформулюйте діагноз.

2. Які заходи первинної профілактики потрібно проводити при цьому захворюванні на етапі первинної ланки охорони здоров'я?

3. Який обсяг обстеження рекомендовано пацієнтам із цим захворюванням?

4. У яких випадках таким пацієнтам показана консультація кардіолога?

Еталон відповіді

Ішемічна хвороба серця: Стабільна стенокардія напру ження ІІІ функціонального класу (ФК). Серцева недостатність (СН) І стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ.

При формулюванні вираженості СН необхідно також вказувати ії ФК за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця. Проте відповідно до наказу МОЗ України № 54, якщо в діагнозі вказано ФК стабільної стенокардії, ФК СН зазначати не потрібно.

Пацієнти зі стабільною стенокардією мають перебувати під наглядом лікарів і отримувати лікування на етапі первинної ланки охорони здоров'я. У разі виникнення симптомів нестабільності стану їх необхідно негайно направити до спеціалізованого медичного закладу.

Заходи з первинної профілактики стабільної стенокардії викладено в Наказі МОЗ України від 23 листопада 2011 р. № 816 «Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруження» [1].

(...)

 

Полностью статью читайте в печатной версии журнала

Для оформления подписки на журнал Therapia вы можте самостоятельно скачать,  заполнить, оплатить и выслать нам купон-заказ и квитанцию

а можете позвонить или написать в наш отдел подписки:

Виктория Мартыненко, Инна Дмитриева тел.: +38 (044) 498-06-73,

e-mail: trade@ums.kiev.ua,  dmitrieva@umb.com.ua