Therapia


№2 (95) 2015

Актуальное интервью

Редакция журнала Therapia

Описание статьи
На протяжении прошлого года мы неоднократно освещали современные проблемы военной медицины, которая сегодня оказалась в прямом смысле на переднем крае обороны в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке нашей страны. В течение последнего времени военная медицина переживала далеко не лучшие времена — разрушались не только Вооруженные силы (ВС) Украины, но и их медицинское обеспечение. Сегодня только в зоне проведения АТО работают более 1200 военных медиков (1), первую медицинскую помощь и эвакуацию раненых военнослужащих обеспечивают штатные медицинские службы военных частей, мобильные военные госпитали и отдельные автомобильные санитарные роты, усиленные 31-й мобильной врачебно-сестринской бригадой и врачами-специалистами из состава медицинских рот и Военно-медицинских клинических центров регионов. 

Новости

Лекция

І.М. Гідзинська, Г.З. Мороз

Описание статьи
І.М. Гідзинська, канд. мед. наук, Г.З. Мороз, д-р мед. наук, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Обзор

Ж.В. Собкова, И.Г. Костенко, Е.В. Покас

Описание статьи
Ж.В. Собкова, И.Г. Костенко, канд. мед. наук, Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь», Е.В. Покас, канд. мед. наук, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины

Гастроэнтерология в вопросах и ответах

Описание статьи
Ми продовжуємо відповідати на запитання в рамках нової рубрики «Гастроэнтерология в вопросах и ответах». Як відомо, харчування посідає важливе місце в лікуванні багатьох захворювань, особливо травного тракту (ТТ). Це зумовлено тим, що їжа є специфічним чинником для травної системи, яка має її подрібнити, перетворити зі складного комплексу до простих речовин, транспортувати в кров та лімфу. Процес травлення із залученням ротової порожнини, шлунка, тонкої та товстої кишки, підшлункової залози та гепатобіліарної системи при 3-4 разовому прийомі їжі триває більшу частину доби і представлений чітко скоординованою діяльністю всіх учасників травного конвеєра. Захворювання ТТ є надзвичайно поширеними в усьому світі. Прикладом можуть бути кислотозалежні захворювання (КЗЗ), такі як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) поширеність якої становить від 20 до 40% населення більшості країн світу, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки (близько 10%), функціональна диспепсія, гастропатії, дуоденіти. Тісний анатомофункціональний взаємозв’язок органів травлення обумовлює високу частоту поєднаних уражень.
Сьогодні на запитання лікарів щодо індивідуалізованих рекомендацій стосовно харчування хворих на КЗЗ залежно від коморбідної патології відповідає д-р. мед. наук, професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Г.А. Анохіна.

Дискуссионный клуб

С.С. Боев, Н.Я. Доценко, И.А. Шехунова, В.О. Дедова,

Описание статьи
С.С. Боев, канд. мед. наук, Н.Я. Доценко, д-р мед. наук, И.А. Шехунова, канд. мед. наук, В.О. Дедова, канд. мед. наук, ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»

Медицина доказательная

Т.В. Ярош, Я.О. Ярош

Описание статьи
Т.В. Ярош, канд. техн. наук, Я.О. Ярош, Українська військово-медична академія

 

Новости

Фармацевтический рынок предлагает

Т.Я. Чурсина, К.М. Михалев

Описание статьи
Т.Я. Чурсина, канд. мед. наук, Буковинский государственный медицинский университет, К.А. Михалев, канд. мед. наук, Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами

Медицина экспериментальная

S. Meilin, F. Machicao, M. Elmlinger

Описание статьи
S. Meilin*, F. Machicao**, M. Elmlinger†

Памятка больному

Подготовлено режакцией журнала Therapia

Описание статьи
В феврале 2015 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила Информационный бюллетень № 141 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/ru/), посвященный проблеме менингококкового менингита. Основные положения этого документа представлены в данной памятке.

Истоки

М.П. Бойчак, Р.Н. Лякина

Описание статьи
М.П. Бойчак, д-р мед. наук, Украинская военно-медицинская академия, Р.Н. Лякина, музей Гетманства, Центральный музей Вооруженных Сил Украины (Киев)