Результаты поиска

Поиск по запросу електрокардіостимулятор вернул всего 1 результат.
Інтерпретація даних ЕКГ при постійній електрокардіостимуляції

(Therapia, №2 (117) - Лекція)

В.О. Куць, О.Й. Жарінов, О.М. Грицай

В.О. Куць, канд. мед. наук, О.Й. Жарінов, д-р мед. наук, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, О.М. Грицай, канд. мед. наук, Інститут серця МОЗ України

У сучасній клінічній практиці електрокардіостимуляція є основним методом лікування хворих із брадиаритміями, що виникають при синдромі слабкості синусного вузла (СССВ) або атріовентрикулярних (АВ) блокадах і супроводжуються клінічними симптомами, такими як слабкість, задишка, запаморочення або синкопальні стани. Електрокардіостимулятор (ЕКС) виконує лише коригувальну функцію і не впливає на причину порушень серцевого ритму та провідності [9]. Зважаючи на це, ЕКС не може замінити медикаментозної терапії фонової хвороби серця. Імплантований ЕКС нерідко забезпечує можливість використання за необхідності препаратів, здатних спричиняти появу або посилення брадиаритмій [5]. Прогрес технологій ЕКС, збільшення кількості імплантованих пристроїв та еволюція показань до їхньої імплантації, викладених у сучасних узгоджених настановах, зумовлюють важливість урахування лікарями різних особливостей інтерпретації даних електрокардіограми (ЕКГ) у пацієнтів із різними типами ЕКС.