Результаты поиска

Поиск по запросу ЕКГ вернул всего 3 результата.
Інтерпретація даних ЕКГ при постійній електрокардіостимуляції

(Therapia, №2 (117) - Лекція)

В.О. Куць, О.Й. Жарінов, О.М. Грицай

В.О. Куць, канд. мед. наук, О.Й. Жарінов, д-р мед. наук, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, О.М. Грицай, канд. мед. наук, Інститут серця МОЗ України

У сучасній клінічній практиці електрокардіостимуляція є основним методом лікування хворих із брадиаритміями, що виникають при синдромі слабкості синусного вузла (СССВ) або атріовентрикулярних (АВ) блокадах і супроводжуються клінічними симптомами, такими як слабкість, задишка, запаморочення або синкопальні стани. Електрокардіостимулятор (ЕКС) виконує лише коригувальну функцію і не впливає на причину порушень серцевого ритму та провідності [9]. Зважаючи на це, ЕКС не може замінити медикаментозної терапії фонової хвороби серця. Імплантований ЕКС нерідко забезпечує можливість використання за необхідності препаратів, здатних спричиняти появу або посилення брадиаритмій [5]. Прогрес технологій ЕКС, збільшення кількості імплантованих пристроїв та еволюція показань до їхньої імплантації, викладених у сучасних узгоджених настановах, зумовлюють важливість урахування лікарями різних особливостей інтерпретації даних електрокардіограми (ЕКГ) у пацієнтів із різними типами ЕКС.

Значення проби з дозованим фізичним навантаженням у діагностиці ішемічної хвороби серця та стратифікації ризику

(Therapia, №10 (19) - Лекция)

О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Н.В. Тхор

О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Н.В. Тхор
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра кардіології та функціональної діагностики

   Незважаючи на істотне вдосконалення методів ангіографії, підходів до візуалізації серця та коронарних артерій, проба з дозованим фізичним навантаженням (ПДФН) залишається ключовим етапом скринінгового обстеження, діагностики, оцінки тяжкості хронічної ішемічної хвороби серця (ІХС) та ефективності антиішемічної терапії. Навантаження — чутливий засіб виявлення та відтворення порушень з боку серцево-судинної системи, яких немає у спокої. З огляду на це, чимало сучасних методів інструментальної діагностики ІХС (електрокардіографія (ЕКГ), ехокардіографія, радіоізотопна вентрикулографія) застосовуються в поєднанні з фізичним або фармакологічним навантаженням. У цій лекції узагальнено інформацію щодо значення ПДФН у діагностиці ІХС та стратифікації ризику. За відсутності відповідних національних стандартів основою для підготовки матеріалу стали чинні узгоджені рекомендації Американської колегії кардіологів та Американської кардіологічної асоціації щодо проведення навантажувальних проб і фізичних тренувань.


IX Конгрес кардіологів: що серце непокоїть?

(Therapia, №10 (30) - Тема номера)

Тему цього номера вирішили присвятити IX Національному конгресу кардіологів України, який відбувся наприкінці минулого місяця в Києві. Організаторами виступили Міністерство охорони здоров''я та Академія медичних наук України, вітчизняна Асоціація кардіологів та Національний науковий центр «Інститут кардюлогії iмeнi академіка М.Д. Стражеска» АМН України. Учасники та гості Конгресу мали змогу почути думки та рекомендаци відомих вітчизняних та іноземних науковців і лікарів щодо актуальних проблем світової та вітчизняної кардіології.