Результаты поиска

Поиск по запросу Clostridium difficile вернул всего 1 результат.
Сучасні погляди на Clostridium difficile інфекцію та роль трансплантації фекальної мікробіоти в її лікуванні

(Therapia, №2 (117) - Огляд літератури)

Ю.В. Чичула, М. Дзяна, А.О. Гончарук

Ю.В. Чичула, канд. мед. наук, Т.М. Дзяна, А.О. Гончарук, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Антибіотикасоційована діарея, зумовлена Clostridium difficile (А04.7), — це гостре захворювання кишечника, яке виникає як ускладнення антибактеріальної терапії.

Clostridium difficile — грампозитивна спороутворювальна облігатно-анаеробна бактерія, чинниками патогенності якої є екзотоксини, що справляють цитопатогенний та ентеротоксичний ефект.