Новости МЗ, ВОЗ

02июн2017

Медзаклади можуть самостійно створювати макет історії хвороби та визначати зміст і частоту записів, виходячи з клінічної потреби

МОЗ України 3 травня надало роз'яснення про те, що кожен лікувальний заклад має право створювати власний «дизайнмакет» історії хвороби. Наказом МОЗ № 110 від 14.02.2012 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 661/20974, затверджено форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення. МОЗ України звертає увагу, що дизайн-макет бланків форм первинної облікової документації, зокрема Медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о), Листка лікарських призначень (форма № 003-4/о), Карти пацієнта, який вибув зі стаціонару (форма 066/о), не є обов'язковим до відтворення та передбачає можливість видозмінення зовнішнього вигляду полів заповнення без зміни черговості пунктів. Затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій з їх заповнення передбачає встановлення вимог щодо найменування пунктів та їх черговості на бланку, а не вимог до макета відповідного бланка. МОЗ України не заперечує проти виготовлення, замовлення виготовлення бланків форм первинної облікової документації за макетами та форматом, які є зручними в користуванні для лікарів та пацієнтів. Розмір і кількість полів для заповнення та сторінок можуть бути змінені, виходячи з необхідності внесення певного обсягу інформації.

МОЗ України звертає увагу, що пунктом 27 інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № ____» передбачено вимоги щодо змісту лікарських записів про стан здоров'я пацієнта та частоти заповнення щоденників, виходячи з клінічної необхідності. Окрім того, наголошено, що інструкцією щодо заповнення Виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о) передбачено вичерпний перелік інформації, що має бути внесена до Виписки. Зважаючи на це, допустимим є внесення лише тієї інформації, котра матиме сенс для подальшого лікування чи спостереження пацієнта та призначена для взаємообміну необхідною інформацією між амбулаторнополіклінічними і стаціонарними закладами охорони здоров'я щодо стану здоров'я пацієнта. МОЗ України наголошує, що всі поля бланків форм первинної облікової документації можна заповнювати як від руки, так і в друкованому вигляді за умови дотримання відповідних інструкцій щодо їх заповнення. Відповідно до зазначених інструкцій записи мають вестися чітко та розбірливо, детально, із зазначенням дат призначення та відміни лікарських засобів і бути засвідчені підписом лікуючого лікаря.

Джерело: прес-центр МОЗ України

 

Для оформления редакционной подписки на журнал Therapia вы можте самостоятельно скачать,  заполнить, оплатить и выслать нам купон-заказ и квитанцию (АКЦИЯ!)

а можете позвонить или написать в наш отдел подписки:

Виктория Мартыненко, Инна Дмитриева тел.: +38 (044) 498-06-73,

e-mail: trade@umb.com.ua,  dmitrieva@umb.com.ua

< все новости