Новости МЗ, ВОЗ

30мая2017

Лікарні стануть некомерційними підприємствами, матимуть свій рахунок та встановлюватимуть зарплату без «прив'язки» до тарифної сітки

МОЗ України розробило Методичні рекомендації, які допоможуть змінити господарсько-правовий статус комунальних закладів охорони здоров'я шляхом їх реорганізації з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

Документ підготовлено на виконання закону «про автономізацію», який на початку місяця ухвалив парламент («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я», № 2309а-д). Цей закон передбачає, що медичні заклади стають такими самими підприємствами, які і всі інші, їхні права розширено до рівня всіх інших суб'єктів господарювання України включно з правом підписувати контракти, мати свій рахунок та встановлювати рівень заробітної плати без «прив'язки» до тарифної сітки. Розроблені профільним міністерством методичні рекомендації призначені для органів місцевого самоврядування, керівників медзакладів, депутатів місцевих рад та демонструють переваги автономізації. Серед переваг реорганізації ініціатори визначають таке:

- керівник підприємства отримує значно більшу, ніж керівник бюджетної установи, свободу в розпорядженні активами, фінансами та формуванні кадрової політики, визначенні внутрішньої організаційної структури закладу;

- має можливість самостійно встановлювати будь-які форми оплати праці співробітників, що допускаються законодавством;

- фінансування підприємства здійснюється не за постатейним кошторисом витрат, а на основі власного фінансового плану, що дозволяє ефективно розпоряджатися коштами;

- медзаклади отримують право мати власний рахунок у держбанку;

- медзаклади отримують право утворювати об'єднання з іншими закладами, які також діють у статусі підприємства, з метою перерозподілу функцій між ними та спільної оптимізації використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів;

- медзаклади отримують можливість наймати за договорами підряду лікарів, які є фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики.

Методичні рекомендації містять п'ять розділів, в яких визначені: механізми перетворення закладів охорони здоров'я із бюджетної установи в підприємство, оптимізації штату та чисельності їхніх працівників, організації оплати праці; механізм бюджетного забезпечення медзакладів, перетворених у підприємства; додаткові джерела фінансування та особливості їхнього оподаткування. Реорганізації можуть підлягати заклади охорони здоров'я первинної ланки, лікарні вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги. Рішення про зміну статусу ухвалюватимуть ради територіальних громад сіл, селищ, міст, які є власниками майна. Задля запобігання можливого «свавілля» з боку керівництва медзакладу при ньому пропонується створювати спостережну раду, яка є дорадчим органом. Наявність спостережної ради при лікарнях вторинного та третинного рівнів є обов'язковою. Також доцільно утворювати опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть бути включені благодійники, представники громадськості та громадських об'єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери тощо. Типове положення про спостережну раду затверджується Кабінетом Міністрів України.

Під час реорганізації бюджетних медзакладів у комунальні некомерційні підприємства можливі заходи з оптимізації чисельності та штату персоналу. Сам по собі факт реорганізації не є підставою для звільнення працівників, тому трудові відносини зі співробітниками реорганізованого закладу продовжуються. Звільнення під час реорганізації можливе лише у випадку скорочення штату. У процесі реорганізації окремі працівники можуть бути переведені на інші посади, у разі необхідності — переміщені до інших структурних підрозділів. Після перетворення медзакладу в комунальне некомерційне підприємство оплата праці його працівників переходить у сферу договірного регулювання. Тому на перший план виходить необхідність ухвалення колективного договору, в якому мають бути визначені форма і система оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. У реорганізованих закладах основою стимулювальної функції зарплати має бути особиста зацікавленість лікаря у результатах своєї праці. Так, наприклад, кількість пацієнтів, які обрали сімейного лікаря, варто враховувати при визначенні розміру його посадового окладу або додаткових виплат у вигляді доплат чи надбавок до посадового окладу. Основну частку оплати праці варто пов'язувати із наявними результатами індивідуальної праці, виходячи з особистих якостей і результатів праці кожного працівника, а додаткову — залежно від кінцевих результатів роботи підприємства. У методичних рекомендаціях пропонується враховувати особисті здібності, кваліфікацію, досвід та результати роботи медпрацівника. Організація оплати праці за цих умов має передбачати:

- широке використання індивідуальних трудових договорів, за якими працівнику гарантується певний розмір зарплати лише за умов виконання ним обов'язків, передбачених договором;

- систему обґрунтованої та справедливої, за умовами та результатами праці, персоніфікації тарифних ставок і посадових окладів працівників з урахуванням не тільки рівня кваліфікації та стажу роботи, а й ефективності їхньої праці;

- залежність посадових окладів лікарів від продуктивності їхньої праці, а керівників та провідних (головних) фахівців — від ефективності господарської, комерційної діяльності закладу;

- періодичний перегляд ставок і окладів, визначених праців никам на основі оціночних показників різних характеристик виконаної роботи, з метою стимулювання їхньої праці.

Джерелами фінансування закладу, перетвореного у комунальне некомерційне підприємство, можуть бути як бюджетні кошти, так і кошти юридичних та фізичних осіб. Процес реорганізації медзакладу з бюджетної установи у комунальне некомерційне підприємство має багато етапів та може тривати від 6 міс до одного року. МОЗ України також розробило примірний Cтатут комунального некомерційного підприємства, який допоможе керівництву закладів охорони здоров'я в процесі реорганізації. Завантажити методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства можна на сайті: http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170424_a.html

Джерело: прес-центр МОЗ України

 

Для оформления редакционной подписки на журнал Therapia вы можте самостоятельно скачать,  заполнить, оплатить и выслать нам купон-заказ и квитанцию (АКЦИЯ!)

а можете позвонить или написать в наш отдел подписки:

Виктория Мартыненко, Инна Дмитриева тел.: +38 (044) 498-06-73,

e-mail: trade@umb.com.ua,  dmitrieva@umb.com.ua

< все новости